Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

9 Nørre-Snedevej
Horsens, , 8700
Denmark

+4526289676

Product Design Consultancy

...and Entrepreneurship.

Creos do product design, design strategy, design research and design thinking.

Designprocessen

Designprocessen herunder er skabelonen til alle design og udviklingsprojekter, men kan naturligvis altid tilpasses den stillede opgave, Ligeledes kan der tilføjes samt fjernes faser fra den så den matcher perfekt det givne projekt!

Website_How I work The design phases Creos.png